प्रखंड

1.बिस्फी

2.कलुआही

3.बाबूबरही

4.रहिका

5.लदनिया

6.राजनगर

7.फुलपरास

8.हरलाखी

9.जयनगर

10.झंझारपुर

11.मधवापुर

12.पंडौल

13.बासोपट्टी

14.बेनीपट्टी

15.घोघरडीहा

16.खुटौना

17.खजौली

18.लौकाही

19.अंधराठारी 

20.मधेपुर

21.लखनौर