1. JAYNAGAR
  2. JHANJHARPUR
  3. MADHUBANI
  4. PHULPARAS
  5. P & J MVR