SELECT CANDIDATE NAME FOR AFFIDAVITS BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY BYE ELECTION 2011(LAUKAHA-40)

1. Balak Das_IND

2.Satya Narayan Yadav_C.P.I(M)

3.Dev Kumar Sah_IND

4.Dr Mukhtar Ahamad_RJD

5.Israt Anjum_IND

6.Rupesh Kumar_S.P

7.Sanjay Kumar Singh_IND

8.Shiv Kumar Prasad_IND

9.Dev Narayan Mandal_IND

10.Pramod Kumar Priyadarshi_IND

11.Ram Sunder Tarait_INC

12.Satish Kumar Sah_J.D.U

13.Tajjamul Husain_SAMAJAVADI_JANATA_DAL_DEMOCRETIC

14.Hare Ram Mandal_IND